NEIL ARCHER

Kytarista, který donedávna fungoval spolu s bubeníkem Chrisem Williamsem téměř výlučně v místních ansámblech. O jeho zřejmě nesporných kvalitách patrně nelze pochybovat, neboť na jednom z festivalů Stana Webba do té míry oslovil, že ho takřka namístě angažoval do své formace Stan Webb's Chicken Shack.