Jan Doskočil 

Dnes již stálý host Clarinet Society absolvoval (1994) teplickou konzervatoř (prof. Jan Kment) a v l. 1994 - 95 navštěvoval pražskou Akademii múzických umění, studium ovšem po 2. semestru na vlastní žádost ukončil. Od r. 1996 je členem teplické Severočeské filharmonie, kde působí v sekci hlubokých smyčců. V současné době též vykonává funkci zástupce ředitele Konzervatoře Teplice, kde vyučuje obory Kontrabas, Komorní hra, Hra z listu a studium orchestrálních partů a Souborová hra. Spolupracuje a natáčí s řadou renomovaných sólistů - mj. Magdalena Kožená ‎- LP Bach - Arias (Archiv Produktion 1999) - a mnoha symfonickými a operními orchestry, zabývajícími se tzv. poučenou interpretací staré hudby - Capella Regia Musicalis - CD Jakub Jan Ryba - Czech Christmass Mass - 3 Pastorellas - M. Kožená, Robert Hugo (Archiv Produktion 2009); Musica Florea - CDs Jan Dismas Zelenka - Missa Sanctissimae Trinitatis (Studio Matouš 1996), Vejvanovský, Rittler, Bibe - Marek štryncl (Studio Matouš 1996) ad. Za podpory 5 sólistů chlapeckého sboru Boni Pueri účinkoval (barokní kontrabas) počátkem r. 2005 na festivalu Hudba Pražského hradu v provedení alegorického duchovního díla Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenky, jež bylo připraveno pro korunovaci Karla VI. českým králem v r. 1723. Musica Florea za nahrávku obdržela prestižní ocenění Cannes Classical Award. Konzervatoř Teplice